با ما تماس بگيريد
22311581

سؤالات متداول
نوارهاي ضد لغزش شب نماي سراِکس

سؤالات متداول


________________

سؤالات متداول مربوط به نوارهاي ضد لغزش که در طول سالها از خود مشتريان در ايران شنيده شده و جواب هاي مربوطه به آنها داده شده است
محلولهاي چند منظوره سوپر پد

سؤالات متداول


________________

سؤالات متداول مربوط به محلولهاي پليمري چند منظوره ضد لغزش نانوي سوپر پّد که در طول سالها از خود مشتريان در ايران شنيده شده و جواب هاي مربوطه به آنها داده شده است
نوارهاي ضد لغزش سايشي سراِکس

سؤالات متداول


________________

سؤالات متداول مربوط به نوارهاي ضد لغزش که در طول سالها از خود مشتريان در ايران شنيده شده و جواب هاي مربوطه به آنها داده شده است

به ما بپونديد

برو به صفحه اصلی کلینیک ایمنی سوراِکس
کلينيک ايمني سوراِکس

آدرس: تهران، ميدان هروي، پائينتر از پل پناهي نيا، خيابان اميرنيا، نبش کوچه متقي، پلاک 15 ، طبقه پنجم، واحد 9
تلفن :22309622/22311581    فکس: 26143804
www.sorex.ir : ايميل   mkuhang@gmail.com : تارنما
Copyright (c) 2019    Sorex Safety Clinic کلينيک ايمني سوراِکس
يادداشت حقوقي


به اينوسيله هر گونه استفاده از محصولات Sorex بجز در موارد ذکر شده و خارج از موازين استاندارد اماکن عمومي و خصوصي و همچنين هر گونه خسارت جاني، مالي، و غيره در کليه اماکن عمومي و خصوصي در اثر استفاده از محصولات Sorex خارج از حيطه مسئوليت فروشندگان و توزيع کنندگان و واردکنندگان آن بوده و اين محصولات صرفاً براي کاستن از احتمال بروز حادثه و پيشگيري از چنين حوادثي بنا به صلاحديد مالکان اماکني که اين محصولات در آنها بکار رفته اند خواهد بود. ليکن، خود محصولات به شرط نصب صحيح شامل گارانتي Sorex مي باشد